Pianon och flyglar

PIANON OCH FLYGLAR

Det är inte ovanligt att behöva göra smärre och större reparationer av till exempel mekanik och tangenter innan vi kan stämma kundens piano eller flygel.

De flesta reparationer sköter vi självklart på plats hos kunden. Men ibland kan det vara nödvändigt för oss att ta med oss till exempel mekanik, tangenter eller möbeldelar för att kunna arbeta mer utförligt med dessa i vår verkstad som är utrustad med nödvändiga verktyg.